Reset Your password

Czym są Kontrakty CFD? Jak działa Handel CFD?

sty 12, 2021

0 Komentarz

Co to Jest CFD?

Kontrakt różnicy kursowej zwany także CFD, conctract for difference to nic innego, jak umowa zawierana pomiędzy dwiema stronami. Jedną z nich jest dostawca, a drugą inwestor. Polega ona na założeniu, że sprzedający wypłaca kupującemu różnicę między ceną za akcje w dniu, kiedy zawarto kontrakt CFD a wartością, kiedy zostaje on ustalony. W przypadku wartości ujemnej role się odwracają i kupujący ponosi stratę. Jest to instrument finansowy, który w przeciwieństwie do akcji nie czyni z inwestora właściciela aktywów.

CFD pozwala na użycie dźwigni finansowej, dzięki czemu można znacząco zwiększać zyski, operując większym kapitałem, niż ten aktualnie posiadany. Ponadto podczas korzystania z pozycji długiej istnieje szansa skutecznej spekulacji wzrostu wartości aktywów, natomiast z pozycji krótkiej bez trudu przewiduje się spadki i czerpie z nich pożytek. Używając tej metody, można również inwestować w pary walutowe, jak EUR/USD, jako że CFD działa także na rynku Forex. Do handlu należy jednak podejść rozważnie, ponieważ transakcje spekulacyjne bywają zdradliwe.

 

Czym Jest Handel Kontraktami CFD?

Kontrakt różnicowy to jedna z najpopularniejszych metod zarabiania zarówno na wzrostach jak i spadkach różnic kursowych. Nietrudno zatem wytłumaczyć czym są kontrakty CFD. Większość działań na rynku walutowym przebiega na zasadzie spekulacji i tym właśnie jest handel CFD – przewidywaniem, jak zmieni się rynek i czy warto inwestować w danej chwili, aby zyskać zadowalającą sumę. Kontrakty różnicowe to instrumenty pochodne, co oznacza, że ich cena zależy od instrumentu bazowego, którym tutaj będzie na przykład para walutowa.

Ta koneksja sprawia, że transakcje często przyrównywane są w pewnym sensie do zakładu o cenę aktywów w dniu zamknięcia pozycji. Trafne przewidywanie oznacza zysk, a błędne stratę. Oczywiście kontrakty CFD można zwierać nie tylko na rynku Forex, jednak jest to jedna z największych sieci obsługujących tego rodzaju działania. Giełda walutowa zapewnia duże korzyści i okazję do szybkiego zysku wybierając pozycję krótką lub efektywnego zarobku wybierając pozycję długą. Szerokie perspektywy sprawiają, że każdy znajdzie odpowiednie dla siebie metody inwestycji.

 

Godziny Handlu Kontraktami CFD

Okresy aktywności giełd i tym samym zmian w wyniku handlu kontraktami CFD zależą od różnych czynników, a najważniejszym z nich, zwłaszcza w przypadku kontraktów Forex, jest specyfika instrumentu bazowego. Kontrakty CFD na akcje mają największe przełożenie wtedy, gdy startują poszczególne sesje w trzech kolejnych rejonach – azjatyckim (GMT 23-8), europejskim (GMT 7-15) i amerykańskim (GMT 12-19). Indeksy giełdowe dla poszczególnych pozycji zaczynają zmieniać się wraz z otwarciem giełdy i wtedy obserwowalne będą wzrosty lub spadki cen powiązanych z nimi aktywów.

Ze względu na swoją zdecentralizowaną, międzynarodową specyfikę i fakt, że każdy kontrakt CFD można zlecić przez Internet, rynek Forex działa całodobowo, a sesje startują od niedzieli o godzinie 23:00 i kończą się w piątek o 22:00. Myśląc, kiedy najlepiej dokonać transakcji CFD i czy możesz to zrobić o dowolnej porze, odpowiedź brzmi: tak. Zmiany będą jednak widoczne, dopiero kiedy indeksy giełdowe ruszą wraz z początkiem danej sesji.

PRZECZYTAJ  Forex Nawigator - Naucz się Inwestować na Rynku Forex!

 

Jakie są Zalety Kontraktów CFD?

Niewątpliwą przewagą kontraktów CFD nad wieloma innymi metodami inwestycji jest możliwość wykorzystania depozytu zabezpieczającego. To narzędzie pozwala na przeprowadzenie transakcji na rynku bez pełnego pokrycia wartości pozycji. Dzięki temu środki powiązane z rachunkiem inwestora mogą jednocześnie zabezpieczać kilka aktywów obejmujących różne giełdy i nie ma konieczności ograniczania się jedynie do danego instrumentu. Przykładowo, kiedy działają kontrakty CFD na akcje EUR/USD jednocześnie możliwe jest użycie części środków na pary ze strefy azjatyckiej.

Kolejny aspekt wyróżniający kontrakty na różnice to duże pole manewru zostawione inwestorom, którzy czerpiąc zyski z krótkiej sprzedaży mogą szybko wziąć udział w handlu poprzez kontrakty CFD tracące na wartości. Z drugiej strony, monitorując sytuację na rynkach finansowych, spożytkują niejedną okazję, aby skorzystać z kontraktów typu CFD na pozycję długą i zwiększyć swoje zyski ustawiając stop loss na odpowiedniej wartości. Odpowiednie użycie dynamiki giełdy i depozytu zabezpieczającego stanowi efektywne zabezpieczenie portfela na wypadek gwałtownych zawirowań w notowaniach.

Wielką zaletą kontraktów CFD jest dostępna w nich dźwignia finansowa, sprawiająca, że choć inwestycje walutowe wiążą się z dużym ryzykiem, to w parze z nim idzie wysoki zysk wynikający z możliwości wykorzystania wielokrotnie większego kapitału niż ten posiadany. To narzędzie dość powszechne na rynkach finansowych, pozwalające wyraźnie pomnażać zyski, jakie niosą za sobą skutecznie przewidziane różnice kursowe. Na korzyść kontraktu CFD przemawia zatem szansa osiągnięcia ogromnego zysku, jeżeli odpowiednio zainwestuje się nawet w pozycję zwaną krótką.

 

Jakie są Wady Kontraktów CFD?

Wcześniej zostało wspomniane, że to jak działają kontrakty CFD, czym się wyróżniają i jak na nich zarobić, sprawia, że wiążą się z dużym ryzykiem. Fakt ten ma związek z niektórymi cechami, jakie wcześniej zostały wymienione jako zalety. Przykładowo, z powodu dźwigni finansowej w ramach kontraktu CFD można nie tylko wiele zyskać, ale również stracić pokaźne sumy. Wystarczy niewielka zmiana cen akcji, źle ustawiony stop loss, a CFD czym prędzej zmienia się z cudownego sposobu inwestycji w metodę na pogrzebanie swoich środków z dodatkiem aktywów, jakimi operowała dźwignia finansowa.

Wśród wad nie sposób pominąć odsetek naliczanych z powodu przetrzymania otwartej pozycji na następny dzień. Tutaj również kontrakty CFD mogą przynosić zarówno zyski, jak i straty, ponieważ zależnie od trendu wartość rośnie lub wymaga pokrycia wspomnianych odsetek. Dlatego tak dużą popularnością cieszy się krótka sprzedaż. Warto pamiętać, że nie ma sensu przetrzymywać aktywów, ponieważ nie można przekładać kontraktu CFD na akcje, więc ich posiadanie na daje żadnego wpływu na działanie spółki. Są one przede wszystkim przedmiotem transakcji Forex.

PRZECZYTAJ  Co to jest Forex i jak inwestować na rynku walutowym?

Ze względu na to, czym właściwie są kontrakty CFD, może się okazać, że nawet bezpieczne akcje, jak EUR/USD, wykupione zachowawczo na krótkie pozycje, zagrażają przyniesieniem strat. Będzie tak z powodu konfliktu interesu z wybranym brokerem, dla którego podjęte przez inwestora działania zwiastują straty. Aby uniknąć tego rodzaju nieprzyjemności, należy wybrać odpowiedni dom maklerski. Dodatkowy czas poświęcony na poszukiwania to cena, jaka zwróci się w trakcie inwestowania. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że to, co jest zaletą takich kontraktów, może prędko stać się też wadą.

 

Lewar i Dźwignia Finansowa przy Kontraktach CFD

Podczas handlu na kontraktach CFD ogromne perspektywy daje wspominana już wcześniej dźwignia finansowa. Korzystając z jej możliwości, uda się znacząco zwiększyć kapitał, który spożytkowany będzie w czasie inwestycji na rynku Forex. Dzięki niej klienci brokerów otrzymują do dyspozycji środki wielokrotnie przekraczające posiadany kapitał. Przykładowo dźwignia finansowa 1:100 zapewnia dostęp do inwestycji stokrotnie przekraczających posiadane środki. Wymagany jest jedynie niewielki depozyt zabezpieczający, aby działać na kontraktach danego instrumentu.

Transakcje Contract For Difference (CFD) przeprowadzane przez dźwignię finansową niosą za sobą ogromne ryzyko, jakie wynika z potencjalnych strat – niezależnie od tego, czy inwestor korzysta z krótkiej sprzedaży czy też decyduje się na pozycję zwaną długą. Mechanizm inwestycji z powodu dźwigni finansowej gwarantuje obrót pokaźnymi sumami. Zarówno zarobki, jak i koszty takiego przedsięwzięcia będą proporcjonalne do otrzymanej do dyspozycji wielokrotności wartości bazowej, jaką jest depozyt zabezpieczający. Kontrakty CFD wiążą się z ryzykiem koniecznym do podjęcia, aby zarabiać szybko i wydajnie.

 

Dlaczego Kontrakty CFD są Takie Popularne?

Najważniejszym aspektem przemawiającym za popularnością i powszechnym używaniem kontraktów CFD jest ich prostota. Nawet przeprowadzenie pozornie złożonych transakcji Forex z użyciem dźwigni finansowej nie stwarza problemu laikowi czy początkującemu inwestorowi. Cały proces wymaga jedynie posiadania rachunku u brokera Forex, czyli w domu maklerskim. Rynek walutowy staje wówczas otworem przed każdym człowiekiem gotowym zainwestować swoje środki. Dzięki spekulacjom giełdowym kontrakt CFD pozwala zwiększyć posiadany kapitał.

Ogromna popularność tego rodzaju działań wynika również z szerokiej gamy oferowanych możliwości. Niemal każdy giełdowy gracz słyszał o kontraktach CFD na dane akcje. Nie sposób przeoczyć szans na zarobek, jakie zyskuje się w czasie transakcji spekulacyjnych. Analizując rynek za pomocą prostych narzędzi, każdy inwestor będzie w stanie odpowiednio przygotować pozycję i czerpać znaczące korzyści nawet z tak zachowawczych akcji jak EUR/USD. Poza Forex kontrakty CFD obejmują każdego rodzaju instrumenty dostępne na giełdzie.

PRZECZYTAJ  Copy Trading - kopiuj najlepszych inwestorów Forex

 

Jak Można Zarobić na Spadkach za Pomocą Kontraktów CFD?

Giełdowe spadki intuicyjnie kojarzą się raczej ze stratą niż zyskiem. Kontrakty CFD pozwalają jednak zarabiać nawet na słabnącej wartości akcji, jako że w całej transakcji nie dochodzi do faktycznego nabycia aktywów, a jedynie przewidywania zmiany ich ceny. Ten model doskonale sprawdza się na rynku walutowym. Aby łatwiej zrozumieć działanie tego mechanizmu, należy pamiętać, że w handlu na kontraktach CFD nie trzeba czegoś posiadać, aby móc to sprzedać. Przeciwnie, instrumenty pozwalają dokonać zakupu, a następnie sprzedaży z zyskiem lub stratą.

Zarabianie na spadkach wiąże się z otwarciem transakcji na pozycję krótką, kiedy od brokera nabyte są aktywa zapisywane na minus przy stanie konta inwestora, co jest odpowiednikiem rzeczywistej sprzedaży. Następnie po niedługim czasie dokonuje się zakupu. W ten sposób można w krótkich terminach zarabiać spore sumy stosując CFD na akcje czy waluty. Wystarczy pamiętać, że istotne w kontraktach typu CFD będzie to, aby odkupić aktywa, kiedy ich cena spadnie do choć trochę zadowalającego poziomu. W innym wypadku depozyt zabezpieczający zostanie stracony.

Wszystkie instrumenty występujące na Forex posiadają dźwignię finansową, dzięki czemu stanowią świetne pole do prób powiększenia swojego kapitału na spadkach w czasie handlu kontraktami CFD. Z powodu braku konieczności posiadania pełnego zabezpieczenia dla inwestycji możliwe jest wykorzystanie jedynie niewielkiej kwoty, rzędu setnych części wartości aktywów, aby dźwignia finansowa pozwoliła inwestować w kontrakty CFD i za ich sprawą zwiększać swój kapitał.

 

Kontrakty CFD Opinie

Zarówno przeglądając opinie traderów w sieci, jak i polegając na zdaniu specjalistów, trafi się na najróżniejsze poglądy o kontraktach CFD. Na rynku można napotkać wiele potencjalnych dróg inwestycji, prowadzących do zysków lub strat i z tego powodu niełatwo jednoznacznie określić ryzyko idące za kontraktami CFD. Doświadczeni gracze zauważą, że z łatwością pomnażają swoje zyski, używając dźwigni finansowej. Będą też przekonywać amatorów do tego, aby skorzystali z pomocy i również spróbowali swoich sił. Często jednak wiąże się to z nieuczciwym narażaniem na straty.

Wiele kłopotów inwestorów ma swoje źródło w nieumiejętnym kupowaniu akcji, co może prowadzić do strat nawet inwestując w tak stabilny kontrakt CFD jak EUR/USD. Rynek to dynamiczny twór, który wymaga systematycznych analiz i rozwagi, aby nie ponosić strat, próbując na oślep zwiększyć swój kapitał, korzystając z pełnych możliwości dźwigni finansowej. W czasie handlu na kontraktach CFD intuicja jest przydatna, ale eksperci często zaznaczają, że nie powinno się na niej polegać w stu procentach. Negatywne opinie o CFD nierzadko wynikają z braku umiejętności inwestorów.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz teraz

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje prosto na skrzynkę mailową