Reset Your password

Polityka Prywatności

Ważna od 25 Stycznia 2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej: „Polityka prywatności”) jest wyjaśnienie, w jaki sposób, kiedy i dlaczego FOREX KINGS zbiera informacje o osobach, w jaki sposób, w jakim celu i na jakiej podstawie te dane osobowe są następnie przetwarzane, kto je przetwarza i jakie prawa osoby fizyczne mają w związku z ich danymi osobowymi. Polityka prywatności wyjaśnia również nasze praktyki w stosowaniu plików cookie i innych technologii do przechowywania informacji na urządzeniach innych osób i pobierania informacji z takich urządzeń.

 

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania oraz ochrony twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez was z FOREX KINGS. 

 

Natomiast w zakresie polityki plików cookies informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji, które są już przechowywane w waszych urządzeniach telekomunikacyjnych. 

 

Definicje

 

Kiedy używamy słowa „my”, „nasz”, „nas” lub “Administrator”, mamy na myśli. Nasze dane kontaktowe są podane na końcu niniejszej Polityki prywatności.

 

Przez „ty”, “twoje”, “wy” lub “wasze” rozumiemy osobę czytającą ten tekst, tj. Ty jako osoba fizyczna (a nie jakakolwiek firma lub inna organizacja, z którą możesz być związany). Natomiast przez “Użytkowników” rozumiemy wszystkie osoby fizyczne, które korzystają z FOREX KINGS.

 

Kiedy odnosimy się do „FOREX KINGS” mamy na myśli serwis internetowy www.forexkings.pl, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem URL: https://www.Forex Kings.pl/ oraz wszystkimi jej podstronami.

 

Przez „oprogramowanie” rozumiemy programy komputerowe w dowolnej formie, w tym lokalne instalacje, takie jak aplikacje stacjonarne i mobilne, a także oprogramowanie w postaci usług na żądanie, takich jak aplikacje internetowe i chmurowe.

 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, natomiast możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W Polityce prywatności wymienione zostały także technologie, których stosowanie wiąże się z przetwarzaniem danych, takie jak: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, tagi pikselowe.  

 

Polityka prywatności

 

W celu realizacji celu nadrzędnego, jakim jest poszanowanie waszej prywatności, dokładamy wszelkich starań, aby zachować standardy należytej staranności, a w szczególności normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Są to w szczególności:

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
 2. ustawa z 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Mając powyższe na uwadze, dokładamy wszelkich starań, aby wasze dane osobowe były:

 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 3. w sposób odpowiedni zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, a także przed ich zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 4. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 5. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 6. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Przetwarzane przez nas Dane osobowe przechowywane są na zewnętrznych, bezpiecznych i profesjonalnych serwerach zgodnie z zawartymi przez nas umowami. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

 

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, tj. 

 

Rodzaj, cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 

FOREX KINGS zbiera i otrzymuje wiele danych, zaś niektóre z nich mogą stanowić dane osobowe. 

 

Cele przetwarzania informacji i podstawy prawne takiego przetwarzania są zróżnicowane i zależą od charakteru danych. Jeśli dane są anonimowe lub nie zidentyfikowane, możemy zbierać, wykorzystywać, ujawniać i przetwarzać je w dowolnym celu. Natomiast przetwarzanie waszych danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:

 

 1. rejestracji konta w FOREX KINGS, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. składania zamówienia w FOREX KINGS, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. korzystania z usługi formularza kontaktowego FOREX KINGS. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

W przypadku rejestracji konta w FOREX KINGS, podajesz następujące dane osobowe:

 1. adres e-mail;
 2. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 3. imię i nazwisko;
 4. numer telefonu.

 

 Jeśli jesteś przedsiębiorcą, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę przedsiębiorcy;
 2. NIP.

 

Podczas rejestracji konta w FOREX KINGS samodzielnie ustalasz indywidualne hasło dostępu do swojego konta. W każdym czasie możesz je zmienić.

 

W przypadku składania zamówienia w FOREX KINGS, podajesz następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania
 3. imię i nazwisko;
 4. numer telefonu.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy i NIP.

 

W przypadku skorzystania z usługi Newslettera, podajesz jedynie swoje imię oraz adres e-mail.

 

W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, podajesz następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko;
 3. numer telefonu.

 

Podczas korzystania z FOREX KINGS mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności takie jak adres IP przypisany do twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

Możemy również zbierać od Ciebie dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydujesz się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w FOREX KINGS. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, możemy przetwarzać niektóre podane przez ciebie dane osobowe, w ramach korzystania z funkcjonalności w FOREX KINGS, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z FOREX KINGS, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem FOREX KINGS, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta w FOREX KINGS, zaś w przypadku składania zamówienia bez przekazania nam niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Ci złożenie i realizację zamówienia.

 

Komu udostępniamy lub powierzane twoje dane osobowe oraz jak długo są przechowywane

 

Twoje dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których my przy prowadzeniu FOREX KINGS. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 

Podmioty przetwarzające

 

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, podmioty dostarczające systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w FOREX KINGS, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 

Administratorzy

 

Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania twoich danych osobowych. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

 

Lokalizacja

 

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest twoja zgoda, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody – przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możemy ponosić i jakie mogą być podnoszone wobec nas. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania FOREX KINGS do twoich preferencji, a także administrowania FOREX KINGS.

 

W przypadku, gdy dokonasz subskrypcji newslettera, na twój adres e-mail będziemy wysyłać wiadomości elektroniczne, zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w FOREX KINGS.

 

W przypadku skierowania do nas żądania, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Twoje prawa 

 

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które było przez nas dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za twoją zgodą.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing naszych produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności FOREX KINGS oraz ułatwienie korzystania z FOREX KINGS, a także badanie satysfakcji.

 

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać twój sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.

 

Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania twoich danych osobowych, te dane osobowe, wobec przetwarzania których wniosłeś sprzeciw, zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz  prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy jednak zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku, wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z FOREX KINGS, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do momentu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług FOREX KINGS, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy ci też wysyłać jakichkolwiek komunikatów, w tym marketingowych.

 

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczamy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz od nas ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

Masz prawo uzyskać od nas jako Administratora potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach ci przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej wskazany na końcu niniejszej Polityki prywatności.

 

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

Masz również prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz także prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku prześlemy twoje dane osobowe w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

W sytuacji wystąpienia przez ciebie z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, spełnimy żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić twojego żądania w powyższym terminie, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując cię o tym fakcie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, a także przekazuje Ci informacje o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

Możesz zgłaszać do nas skargi, wnioski i zapytania, które dotyczą przetwarzania twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących ci uprawnień.

 

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie na adres e-mail wskazany na końcu niniejszej Polityki prywatności.

 

Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia twoich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO i innych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

 

Pliki cookies

 

W FOREX KINGS oraz w trakcie świadczenia usług na waszą rzecz, wykorzystujemy technologie mające na celu gromadzenie i zapisywanie informacji, takie jak pliki cookies. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób możesz skontaktować się z nami w razie związanych z nią pytań.

 

Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszej Polityki prywatności przyjmujesz do wiadomości, że w poniżej określonych założeniach możliwe jest odróżnienie Cię od innych Użytkowników, co ma na celu zapewnienie świadczenia usług na najwyższym poziomie i odpowiednio dostosowanej treści. Ponadto, powyższe założenia umożliwiają stałe doskonalenie FOREX KINGS.

 

Pliki cookies – powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Ciebie podczas odwiedzania FOREX KINGS.

 

Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na daną stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z FOREX KINGS. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer.

 

Podstawa przetwarzania plików cookies

 

Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem FOREX KINGS, dobrowolnie wyrażacie zgodę na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

 

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies. Pliki cookies przetwarzane są przez nas zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

 

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez Administratora:

 

pliki niezbędne – umożliwiają prawidłowe działanie FOREX KINGS oraz funkcjonalności, z których chcecie skorzystać (np. uwierzytelniające pliki cookies). Bez zapisania plików niezbędnych na waszych urządzeniach korzystanie z FOREX KINGS jest niemożliwe,

pliki funkcjonalne – pliki, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez was ustawień i dostosowanie ich do waszych potrzeb i preferencji (np. w zakresie wybranego języka, wyglądu strony internetowej czy rozmiaru czcionki). Pozwalają one Administratorowi na poprawę funkcjonalności i wydajności FOREX KINGS. Bez ich zapisania na waszym urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności FOREX KINGS może być ograniczone,

pliki biznesowe – umożliwiają dostosowanie reklam, które wyświetlane są w FOREX KINGS lub poza nim, do waszych preferencji (tzw. cookies reklamowe). Bez ich zapisania na waszych urządzeniach, korzystanie z niektórych funkcjonalności FOREX KINGS może być ograniczone,

pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,

pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

pliki cookies Administratora – pozwalają na rozpoznanie waszych urządzeń i wyświetlenie FOREX KINGS w sposób dostosowany do waszych indywidualnych oczekiwań, dzięki czemu korzystanie z jego funkcjonalności jest ułatwione (np. przez zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu).

 

Pliki cookies podmiotów trzecich

FOREX KINGS może również wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone), w ramach następujących usług:

 

Google Adwords – umożliwiają prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

Google Analytics – pozwalają na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także umożliwiają badanie ruchu oraz zachowań  Użytkowników, a także sporządzanie statystyk,

Google Maps – pozwalają na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,

YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

 

FOREX KINGS może wykorzystywać także pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone). Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont Użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem FOREX KINGS w przypadku, gdy taka funkcjonalność zostaje udostępniona przez Administratora, a wy wyrazicie na to zgodę. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook waszych czynności, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityki ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym zakresie mogą przetwarzać nasze dane, znajdziecie tutaj:

 

Polityka prywatności Google

Polityka danych Facebook

Polityka prywatności LinkedIn

Polityka cookies Twitter

 

Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

 

Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. W przypadku, gdy nie zgadzacie się na zapisywanie tych plików, konieczne jest odpowiednie dostosowanie ustawień urządzenia końcowego. Możliwe jest również wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies, wybierz przeglądarkę internetową z listy poniżej  i postępować zgodnie z instrukcjami:

 

Chrome

 

W zakresie informacji o twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz przeglądać i edytować informacje, które wynikają z plików cookies, przy pomocy narzędzia Google Ads Settings.

 

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

 

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Pamiętaj, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności FOREX KINGS.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziecie m.in. na stronie internetowej pod adresem: www.youronlinechoices.eu, (np. dotyczące reklamy behawioralnej czy prywatności w sieci).

 

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

FOREX KINGS może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności lub przetwarzania plików cookies. Po wejściu na daną stronę internetową lub przed instalacją oprogramowania, należy zapoznać się z ich polityką prywatności i plików cookies.

 

Zmiany Polityki prywatności 

 

Niniejsza Polityka prywatności może być w każdym czasie aktualizowana lub zmieniana.

 

W przypadku wprowadzenia ważnych zmiany do niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, otrzymacie stosowną wiadomość w postaci okna dialogowego (tzw. pop-up) wyświetlonego w FOREX KINGS, które będzie wyświetlane przez odpowiedni okres czasu przed i po wprowadzeniu tych ważnych zmian. W każdym czasie możliwe jest zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies odwiedzając FOREX KINGS i klikając w link: „Polityka prywatności”.

 

Kontakt i zgłoszenia

 

Dokładamy wszelkich starań, by sposób i metody przetwarzania waszych danych osobowych i plików cookies odbywały się z dochowaniem najwyższych standardów. W tym celu został wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami przy użyciu poniższych danych teleadresowych:

 

adres e-mail: [email protected]

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zapraszamy do kontaktu.

 

Dołącz teraz

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje prosto na skrzynkę mailową